Szervezeti egység: IV. Iratőrző Főosztály

Pálfi Gergely
Vizi Éva

nincs elérhető publikáció

Vass Gergely Miklós

nincs elérhető publikáció

Szücs László Gergely

nincs elérhető publikáció

Szendrői Áron

nincs elérhető publikáció

Somorjai Szabolcs

nincs elérhető publikáció

Ogoljuk-Berzsenyi Anett

nincs elérhető publikáció

Németh Ágnes

nincs elérhető publikáció

Nagy Ágnes

Önálló kötet Harc a lakáshivatalban. Politikai átalakulás és mindennapi érdekérvényesítés a fővárosban, 1945–1953. Budapest, 2013, Korall Társadalomtörténeti Egyesület, 422 p. (Korall társadalomtörténeti monográfiák) Tanulmányok Hatalom – lakásrendszer – társadalom. Egy lipótvárosi bérház lakói 1941 és 1960 között. In Korall, 17 (2004. szeptember), 138-166 p. Városnegyedek életciklusa – lakáselosztás – társadalmi

Lukács Anikó

Önálló kötet Nemzeti divat Pesten a 19. században. Budapest, 2017. Budapest Főváros Levéltára Tanulmányok Lukács Anikó: Nemzeti divat a reformkori Pesten. Korall 10 (2002) 40–56. p. Lukács Anikó: Kostyál Ádám és Klasszy Vencel: német és magyar szabók vitája a reformkori Pesten, Fons XV.(2008) 1. sz. 23-49. p. Lukács Anikó: Átöltözések.

Koltai Gábor

Önálló kötet Koltai Gábor: Akik a „Párt” ellen vétkeztek. Pártfegyelmi eljárások Budapesten az MDP időszakában, 1948–1956. (Korall Társadalomtörténeti Monográfiák 9.) Korall, Budapest, 2018. 295 p. Koltai Gábor – Rácz Attila: Ezerarcú Erzsébetváros. 2. jav. kiad. ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft., Budapest, 2015. 204 p. Koltai, Gábor – Rácz, Attila: The Thousand Faces

Kiss-Huszár Renáta

nincs elérhető publikáció

Györgyi Csaba

Előadások Steiner Fülöp székesfehérvári püspök és az egyházpolitika (1890–1895). Elhangzott az „EGYHÁZ–POLITIKA–SAJTÓ” Emlékkonferencián Steiner Fülöp püspöki székfoglalásának 125., halálának 115. évében (Székesfehérvár, 2015. október 2.). Örmények Pest megyében egy rendhagyó oral history interjú tükrében. Elhangzott a Pest Megyei Levéltár 2011 november 24-én rendezett tudományos ülésén, majd a Magyarörmény Genealógiai Központ

Daczó Albert

nincs elérhető publikáció

Bodor Gergely

nincs elérhető publikáció